Onze doelstelling

De doelstelling van onze oudervereniging is:

  • een brugfunctie te verwezenlijken tussen de ouders en de school waarbij de belangen van het kind centraal staan.
  • een overlegorgaan te zijn dat advies kan uiten over het beleid van de school.
  • enkel punten te behandelen die voor de ganse schoolgemeenschap van belang zijn. Voor individuele problemen kan elke ouder steeds bij de directie of een leerkracht terecht.
  • de oudervereniging kan naast zijn overlegfunctie, activiteiten organiseren van vormende aard of ter ondersteuning van de wer­king van de school..

Voor verder opmerkingen kan je steeds terecht bij de voorzitter of andere leden.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *