Monthly archives: november, 2012

Fluo in het nieuws

Fluo actie ouderraad beitem in het nieuwsFLUO-ACTIE VICTOR

Ook dit schooljaar besteedt de ouderraad terug aandacht aan de veiligheid van onze kinderen.
“Victor Veilig” zal u er helpen aan herinneren dat de kinderen hun hesje moeten dragen.

Net zoals vorig jaar houden wij ’s morgens aan de schoolpoort controlemomenten om het dragen van dit fluohesje tijdens de donkerste maanden van het jaar te stimuleren.

Kinderen met fluohesje krijgen een kaart die ze ingevuld terug in de brievenbus deponeren.
Dit jaar krijgen ook de kleuters een fluo-tabbard.

Gelieve deze zo snel mogelijk te naamtekenen.

Kinderen van het lager zonder hesje melden dit aan hun juf of meester.

Denk eraan : Het fluohesje zorgt ook overdag voor een verhoogde zichtbaarheid !
Vandaar dat deze actie het ganse jaar doorloopt.

Net als vorig jaar geeft de ouderraad een geschenkje aan de volhouders.
Daarbij komt dat de klasgroep met percentueel meest fluo-kaarten een verrassingsuitstap wint.

CONTROLE  oktober 2012 : 153 kinderen kregen een fluokaart ! PROFICIAT ! 

RESULTAAT FLUO 1 

CONTROLE november 2012 : 182 kinderen hadden hun fluo aan ! DIKKE PROFICIAT !

RESULTAAT FLUO2

BEITEMSE FLUO ACTIE IN DE KRANT : IMG

CONTROLE november 2012 :    170 kinderen houden vol ! FANTASTISCH

RESULTAAT FLUO 3

CONTROLE december 2012 :    169 kinderen in fluo
CONTROLE december 2012 : 160 kinderen in fluo
CONTROLE januari 2013 :    163 kinderen in hun bevroren fluo

CONTROLE februari 2013 : 151  kinderen in fluo
CONTROLE februari 2013 : 154  kinderen in fluo
CONTROLE maart 2013 : 156  kinderen in fluo