De veiligheid van onze kinderen ligt ons nauw aan het hart. Tot vorig schooljaar kregen alle kinderen die school liepen in de regio Roeselare-Izegem fluohesjes van RIHO. Deze actie werd ondersteund door controles door de wijkagent en de daaraan gekoppelde geschenkjes.
Vanaf dit schooljaar is deze actie gestopt.

Onder het motto “FLUO AAN = GOED GEDAAN” neemt jullie ouderraad deze actie over dankzij de opbrengsten van o.a. onze Halloweenfuif.
Om het dragen van dit fluohesje tijdens de donkerste maanden van het jaar te stimuleren, houden wij ’s morgens aan de schoolpoort controlemomenten, net zoals onze wijkagent vorig schooljaar. Deze controles zullen frequenter gebeuren.

Kinderen met fluohesje krijgen een kaart die ze zoals voorheen ingevuld terug in de brievenbus deponeren. Iedereen die 5 ingevulde kaarten per trimester binnenbrengt krijgt een een leuke prijs! Er zijn ook beloningen voor degenen die 4 op 5 behalen.
(ziekte, hesje stak net in de wasmachine, …)

Voorlopig worden geen nieuwe fluohesjes gedrukt daar de stock van de vorige actie nog voldoende is om de kinderen ook dit jaar te voorzien van hesjes. U kan steeds via de klasleerkracht laten weten indien uw kind geen hesje heeft.  De ouderraad kijkt uit naar eigen hesjes voor het komende schooljaar. Hierbij zullen de kleuters niet vergeten worden.

Denk eraan : Het fluohesje zorgt ook overdag voor een verhoogde zichtbaarheid !

Brief ACTIE FLUO