Dank aan alle sponsors en fuifbeesten
en de volledige ouderraad (met echtgenoten, echtgenotes).

Dank zij jullie was onze eerste Halloween Party

een schot in de roos…

Beitem op z’n best…