De leden van de ouderraad willen  alle leerkrachten, ouders en kinderen een deugddoende en rustgevende vakantie toewensen.
Wij zijn bereid er volgend jaar weer tegenaan te gaan. We doen het om onze school te ondersteunen en te helpen waar we kunnen. Maar eigenlijk engageren we ons vooral voor de kinderen. Wij durven getuigen dat onze kinderen school lopen bij een bekwaam team van directie, leerkrachten,kinderverzorgers,  onderhouds-en administratief personeel. Geïnteresseerde ouders kunnen zich altijd melden aan één van onze leden of via ons mailadres.